Voor de Mondzorg: het Compliance Traject

Met het AVG Compliance Traject worden de verplichte AVG documenten opgesteld. Deze worden, na het verzamelen van de benodigde gegevens, op maat aangemaakt:

 • Privacy statements intern (eigen personeel),
 • Privacy statements extern (klanten, patiënten),
 • Verwerkingsregister,
 • Verwerkersregister,
 • Register van verantwoordelijken,
 • Verwerkersovereenkomsten,
 • Data sharing agreements.

Het verwerkingsregister is onderdeel van de verantwoordingsplicht en de belangrijkste verwerkingsbeginselen van de bedrijfsactiviteiten worden zorgvuldig in kaart gebracht. Wij begeleiden en geven ondersteuning bij het verwezenlijken van dit belangrijke onderdeel van de AVG.

Verder wordt voor elke verwerker een verwerkersovereenkomst opgesteld, die op maat voor uw bedrijf wordt vervaardigd en specifiek gericht is op de samenwerking met de betreffende verwerker.

In de AVG staan wet- en regelgevingen met juridische en wettelijke termen. Om deze overzichtelijk en inzichtelijk te maken, worden specifieke aspecten uitgelicht en toegelicht. Deze aspecten worden specifiek voor uw branche of beroepsgroep beschreven en omvatten onder meer:

 • Begrippen en begripsbepalingen,
 • Belanghebbenden,
 • Rechten en plichten,
 • Verwerkers,
 • Verwerkingsverantwoordleijken,
 • Data Protection Impact Assessment (D-PIA),
 • Privacy by Design & Privacy by Default,
 • Technische en organisatorische maatregelen.

Om de bedrijfsvoering verder te conformeren aan de AVG en om deze als zodanig beter beheersbaar te maken, worden diverse documenten opgesteld:

 • Leveringsvoorwaarden (optioneel),
 • Toevoeging huisreglement,
 • Informed Consent proces en formulieren (optioneel),
 • Beveiligingsbeleid,
 • Cookie Statement (optioneel),
 • Proces en checklist voor audits van verwerkers,
 • Andere AVG-gerelateerde processen.

Een set van processchema's met procesbeschrijvingen geven u en uw medewerkers, middels stapsgewijze grafische voorstellingen, inzicht in hoe te handelen bij diverse AVG-gerelateerde vraagstukken. Dit omvat onder meer:

 • Afhandelen van verzoeken van betrokkenen, zoals het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht om vergeten te worden etc.,
 • Afhandelen van datalekken,
 • Handelen bij samenwerking met verwerkers.

Alle documenten zijn onderdeel van os AVG Compliance Traject; deze worden in een AVG Handboek opgenomen en opgeleverd.© 2013 - 2016 Adviesbureau Beckmann B.V., Eurode-Park 1 - 62, 6461 KB Kerkrade, The Netherlands
KvK / Dutch Chamber of Commerce: 53767373 | Statutaire Zetel / Registered Office: Heerlen
BTW nummer / VAT ID: NL 8510.09.323.B.01
Data Center picture © Gregory Maxwell, distributed under the GNU Free Documentation License v1.2
All other pictures © Dr. Martin Beckmann LLM

Wij gebruiken de WURFL software om een optimale weergave op mobiele apparaten te garanderen.
In overeenstemming met de licentievoorwaarden kunt u deze software hier downloaden.