Voor de Mondzorg: het Abonnement

Privacybescherming is geen eenmalige exercitie, maar een continu proces. Na het AVG Compliance traject dienen de behaalde doelen gewaarborgd te worden, waarbij met name de opgestelde AVG documenten te allen tijde actueel moeten zijn en blijven. Dit geldt in het bijzonder de verwerkersovereenkomsten, verplichte registers zoals verwerkings- en datalekregisters.

Daarnaast blijft de AVG doorlopend een rol spelen in uw operationele bedrijfsvoering, zoals bij datalek voorvallen (wel of niet melding doen aan Autoriteit Persoonsbescherming of aan betrokkene), het uitoefenen van AVG rechten door betrokkenen m.b.t. gegevensverwerking (correctie, verwijdering, overdracht etc.), nieuwe of aangepaste samenwerkingen met o.m. verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken, aanpassingen in technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, etc.

AVG Concept biedt daarom het AVG Abonnement aan, dat uit pakketten van diensten bestaat waarmee uw bedrijf aan de AVG wet- en regelgeving blijft voldoen. In deze dienstenpakketten zijn onder meer opgenomen:

 • Toegang tot het online AVG Management Systeem:
  • Eigen afgesloten en beveiligde omgeving,
  • 24/7 toegang,
  • Centrale opslag van alle AVG documenten inclusief uw eigen documenten (daarvoor hebben wij up- en download opties),
  • Grafische processen met procesbeschrijvingen zijn altijd bij de hand,
  • Beheer van registers.
 • AVG beleids- en gerelateerde documenten blijven up-to-date
 • Opstellen van verwerkers- en datasharing overeenkomsten
 • Vraagbaak voor AVG vraagstukken
 • Ondersteuning bij datalek voorvallen

Onderdeel van het AVG abonnement is de AVG Implementatie. Bij aanvang van het abonnement wordt het AVG Implementatie traject doorlopen, zodat u gelijk controle heeft op het AVG compliance blijven van uw bedrijf.© 2013 - 2016 Adviesbureau Beckmann B.V., Eurode-Park 1 - 62, 6461 KB Kerkrade, The Netherlands
KvK / Dutch Chamber of Commerce: 53767373 | Statutaire Zetel / Registered Office: Heerlen
BTW nummer / VAT ID: NL 8510.09.323.B.01
Data Center picture © Gregory Maxwell, distributed under the GNU Free Documentation License v1.2
All other pictures © Dr. Martin Beckmann LLM

Wij gebruiken de WURFL software om een optimale weergave op mobiele apparaten te garanderen.
In overeenstemming met de licentievoorwaarden kunt u deze software hier downloaden.